De belangrijkste schakel in uw bedrijfsproces is de klant. Om de klant continu te mogen bedienen heeft iedere werknemer een rol in het bedrijfsproces. Maar ook uw bedrijfsproces kan geconfronteerd worden met één van de onderstaande situaties, die aanleiding vormen voor een gedegen aanpak:

Casus 1

Merel, het visitekaartje van het bedrijf, krijgt een ongeluk in de privésfeer. Na een behandel- en actieve herstelperiode van vijf maanden, prognosticeert de bedrijfsarts dat Merel binnen drie maanden het eigen werk volledig kan hervatten. Echter lukt het Merel niet door de aanhoudende klachten de uren op te bouwen. Bij Merel is de wil aanwezig om volledig terug te keren in het eigen werk. U en Merel vragen zich af of ze terug kan keren in haar eigen werk.

Casus 2

Door jarenlange aanhoudende klachten (ondanks de aanpassingen) lukt het Miranda, de drijvende kracht achter de administratie van het bedrijf, niet meer om haar eigen werk te verrichten. U vraagt zich af hoe de re-integratie verder vorm te geven.

Casus 3

Tim is ziek. Het is niet bekend hoe lang dit gaat duren. Het is begrijpelijk dat u zich toelegt op de continuïteit van uw bedrijf. Uw dagelijkse agenda laat vaak niet toe om te verdiepen in de materie rondom de problematiek van Tim. Echter is voor de terugkeer naar zijn werkplek en ter voorkoming van de oplopende verzuimkosten een adequate aanpak nodig.

 

Wat biedt PoortwachterProof aan in dit soort

situaties?

Arbeidsdeskundige dienstverlening en Ziekteverzuimbegeleiding

  • PoortwachterProof heeft zich gespecialiseerd als Arbeidsdeskundige  en Ziekteverzuimbegeleider . Door de combinatie van arbeidsdeskundige kennis en ziekteverzuimbegeleiding is PoortwachterProof succesvol in het beperken en voorkomen van verzuimschadelast.
  • Wij helpen uw werknemer op een verantwoorde manier te blijven werken of weer aan het werk te gaan bij u of een andere werkgever.
  • Wij zorgen ervoor dat de Wet verbetering Poortwachter nageleefd wordt.

PoortwachterProof ontzorgt

Neem contact op met PoortwachterProof