Disclaimer

Bij het maken en beheren van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

De mogelijkheid bestaat altijd dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet (meer) juist is.
PoortwachterProof is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van (de informatie op) onze website.

Bepaalde verwijzingen op deze website verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. PoortwachterProof draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit deze bronnen van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan PoortwachterProof. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PoortwachterProof.