Poortwachterproof

Onze Dienstverlening

Iedereen heeft het recht om naar arbeidsvermogen te mogen werken.
Echter kan in het speelveld tussen mens, werk en inkomen een disbalans ontstaan door ziekte, gebrek of ongeval.

PoortwachterProof gaat daarom graag met u in gesprek om deze situaties binnen uw organisatie te inventariseren, bespreken en u te ondersteunen bij al uw vragen.
Deze vragen variëren van:
“Wat kan iemand aan, wat zijn de belemmeringen en de mogelijkheden?’’
‘’Kan de eigen functie (tijdelijk) aangepast worden, onder welke voorwaarden kan de werknemer re-integreren binnen de eigen organisatie?’’ Ook wel het 1ste  spoor re-integratie traject genoemd.

Maar stel je eens voor:
‘’dat de werknemer niet binnen de eigen organisatie kan re-integreren, wat moet u als werkgever in dit geval doen hem te re-integreren bij een andere werkgever?’’ Ook wel het 2de  spoor traject genoemd.
Wat zijn dan de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst en voor het inkomen?

 

U kunt in deze situatie op volledige ondersteuning en begeleiding van PoortwachterProof rekenen, die het volgende inhoudt:

 

  • PoortwachterProof heeft zich gespecialiseerd als arbeidsdeskundige en ziekteverzuimbegeleider . Door de combinatie van arbeidsdeskundige kennis en verzuimbegeleiding is PoortwachterProof voor u succesvol in het beperken en voorkomen van verzuimschadelast.
  • PoortwachterProof biedt hulp en ondersteuning, zodat u erin slaagt om succesvol uw werknemer op een verantwoorde manier aan het werk te houden.
  • PoortwachterProof adviseert u over de naleving van de Wet verbetering Poortwachter volgens de actuele UWV richtlijnen.
     

PoortwachterProof ontzorgt

Neem contact op met PoortwachterProof