Poortwachterproof Inlog verzuim portaal

Wat voor gevolgen heeft ziekteverzuim van de werknemer voor u?

Tijdens het ziekteverzuim ontvangt uw werknemer gedurende 2 jaar lang het loon.
In tussentijd wordt alles in het werk gesteld om uw werknemer aan het werk te helpen het zij:

 • in het eigen werk
 • in het eigen aangepaste werk
 • in ander structureel passend werk binnen de eigen organisatie
 • in passend werk bij een andere werkgever.

Er moet inspanning geleverd worden, om een beroep op een uitkering via het UWV te voorkomen of te reduceren.

Om hieraan gestalte te geven wordt het stappenplan (Wet verbetering Poortwachter) gevolgd. Dit biedt ondersteuning welke stappen genomen dienen te worden, zodat u erin slaagt om succesvol uw werknemer aan het werk te houden.

Verzuimen of niet tijdig volgen van dit stappenplan heeft financiële gevolgen in de zin van een loonsanctie. Een loonsanctie betekent: een extra kostenpost in de zin van een jaar lang doorbetaling van het loon aan uw werknemer.

 

U kunt in deze situatie op volledige ondersteuning en begeleiding van PoortwachterProof rekenen, die het volgende inhoudt:

 

 • PoortwachterProof heeft zich gespecialiseerd als arbeidsdeskundige en ziekteverzuimbegeleider . Door de combinatie van arbeidsdeskundige kennis en ziekteverzuimbegeleiding is PoortwachterProof voor u succesvol in het beperken en voorkomen van verzuimschadelast.
 • PoortwachterProof biedt hulp en ondersteuning, zodat u erin slaagt om succesvol uw werknemer op een verantwoorde manier aan het werk te houden.
 • PoortwachterProof adviseert u over de naleving van de Wet verbetering 
  Poortwachter volgens de actuele UWV richtlijnen.
   

PoortwachterProof ontzorgt

Neem contact op met PoortwachterProof